Aktuell informasjon om programmet for Oslo Jazz Circle fins her, dessuten opplysninger om medlemskap, styrets sammensetning, vedtekter, litt historie mm.

Henvendelser om medlemskap, kontingent, adresseendring o.l kan rettes til kasserer@ojc.no Henvendelser om andre forhold kan rettes til styret@ojc.no eller post@ojc.no
Styrets adresse er Oslo Jazz Circle c/o Sverre Lunde, Hoffsveien 90, 0377 Oslo, telefon 959 44 572


Viktig: Vi har dessverre opplevd at noen av våre medlemmer og faste kontakter
har falt ut av vår kontaktliste for månedlige meldinger om møteprogram o.a.
Er du en av disse, så send en e-post om frafallet til kasserer@ojc.no så skal vi
få deg på plass igjen. Dette gjelder for så vidt også dere som har skiftet e-postadresse
eller som har kommet tilfeldig innom vår hjemmeside og ønsker å bli holdt orientert,
kontakt kasserer@ojc.no .


Neste møter Tidligere møter i år  Medlemskap Eldre møter Spillelister Vårt CD-tilbud
10/10/11:  Jan Evensmos hjemmesider om JAZZ ARCHEOLOGY ligger nå ute, sidene
oppdateres stadig - også med nytt innhold om norske forhold - les mer her.


Bli medlem i Oslo Jazz Circle:

Oslo Jazz Circle, som ble etablert i 1948/9, er åpen for medlemskap for alle som støtter
foreningens formål (se vedtektene).
Les her Olav Angells lille glimt fra OJCs brokete historie. Ta ikke denne beskrivelsen
for alvorlig. Møteformen har endret seg og er mer avslappet i våre dager.

Møtene i OJC er åpne for alle interesserte og holdes for tiden på Nasjonal Jazzscene.
Møtene holdes vanligvis første tirsdag i måneden og starter kl. 19.07 presis,
altså Chu over Chu.
Dørene åpnes kl 18.30. Avvik forekommer, følg med på www.ojc.no .
Foreningen avholder normalt medlemsmøter i månedene januar-juni og
september-desember.
Ikke-medlemmer betaler normalt  kr. 100 i inngangspenger, men dette
prinsipp kan fravikes ved spesielle arrangementer.

Kontingenten er kr. 500.- pr. år. OJC har for tiden ca. 85 medlemmer.
Melder du deg inn på høsten er kontingenten kr. 250 for høsthalvåret.

Møteprogrammet legges ut på vår hjemmeside www.ojc.no.
På våre hjemmesider vil man også finne vedtektene og styresammensetningen.

Kontakt:

Henvendelser om medlemskap, kontingent, adresseendring o.l rettes til kasserer@ojc.no
Henvendelser om andre forhold kan rettes til styret@ojc.no eller post@ojc.no

Henvendelser til Styret kan også rettes til:
Oslo Jazz Circle
v/ Sverre Lunde
Hoffsveien 90
0377 Oslo
Telefon: 959 44 472
E-post: Sverre Lunde <sverrejazz@gmail.com>


OJCs styre valgt på årsmøtet 6. februar 2018:

Sverre Lunde – formann (gjenvalg)

Håvard Hegna - kasserer (gjenvalg)

Harald Opheim (gjenvalg)

Jan Myhr

Johan Hauknes


Beretning for perioden 2006-2007 er lagt ut.
 
OM MEDLEMSKONTINGENT OG BETALING PÅ MØTENE

Møtevirksomheten er nå blitt flyttet til Nasjonal Jazzscene. Det var klart at flyttingen
ville gi nye muligheter og kunne medføre økt aktivitet som ville ha betydning for
OJCs økonomi. Styret vurderte i den anledning endringer i kontingenten og møteavgiften
Årskontingenten ble satt til kr. 500 og vanlig inngangsbetaling for ikke-medlem er kr. 100.  Enkelte arrrangementer kan ha en høyere betaling for ikke-medlemmer.
Krav om medlemskontingent sendes vanligvis medlemmene i løpet av februar.
Ved innmelding på høsten, betales kr. 250 for høst-halvåret.
Årlig kontingent kr. 500 forfaller fortrinnsvis i løpet av februar,
det letter kassererens arbeid betydelig at  fristen holdes!
Innbetaling skjer til
kontonummer 0530 41 49282.  Husk å angi medlemmets navn!
Adressen er Oslo Jazz Circle,
co/ Håvard Hegna, Nydalen allé 21, 0484 Oslo.

Betalt kontingent for medlemskap kontrolleres ved inngangen.
Medlemmer kommer inn gratis, ikke-medlemmer betaler normalt kr. 100.

Nye medlemskap tegnes ved inngangen.

Våre medlemsmøter er åpne og vanligvis første tirsdag i måneden.
Vær oppmerksom på at møtene etter gammel tradisjon starter kl. 19.07
(
Chu over Chu), men det kan tenkes at det trekker litt ut når det er kø ved døren.Platetilbud:


OJCs CD-serie "Portrait of a Norwegian Jazz Artist" selges til spesialpris for medlemmer,
Les mer om hele tilbudet her og nedenfor om de nyeste utgivelsene.

To dobbelt-CDer med opptak av tenorsaksofonisten Bjarne Nerem fra hans tid i Sverige
ble lansert av  Oslo Jazz Circle og Gemini Records 4. november 2008:

        
Nerem Big band OJC CD Nerem Small Bands OJC CD MEDIA ER BEGEISTRET:
Les omtaler og anmeldelser på Side2/Nettavisen, Aftenposten, Dagbladet, og NRK Jazz.
Les mer om platene ved å klikke på plateomslagene til venstre.
  Medlemstilbud: Medlemmer betaler kr. 100 pr. dobbelt-CD ved fremmøte
  på møtene. Meld fra på forhånd. Årets medlemskontingent må være betalt.
 
NB! DENNE DOBBELT-CD ER PR. 12.11.2013 MIDLERTIDIG UTSOLGT:
I forbindelse med at Oslo Jazzfestival
16. august 2012 arrangerte
Minnekonsert for Totti Bergh på Nasjonal Jazzscene,

ble det lansert en dobbelt-CD under navnet "Totti's Choice"
,
et minnealbum med musikeren Totti Bergh.
CD-ene er utgitt på Gemini i samarbeid med Oslo Jazz Circle
og Berghs etterlatte og inneholder 140 min. musikk utvalgt av
Totti selv før han døde. Albumet ble solgt til spesialpris på konserten.
Se musikkutvalget her. Medlemmer av Oslo Jazz Circle kan
kjøpe minnealbumet for spesialpris kr. 100 ved fremmøte på et møte.
Meld fra på forhånd. Årets medlemskontingent må være betalt.


M
øteprogram for høsten 2020, vi fortsetter der vi slapp våren 2020!


All møtevirksomhet våren 2020 ble avbrutt da Oslo Kommune
11. mars hevet beredskapsnivået og innførte en rekke tiltak for å redusere smittefaren fra coronaviruset COVID-19 og hindre at det
samles større folkemengder som vil kunne være effektive spredningssteder for viruset.

Nasjonal Jazzscene besluttet kort etterå avlyse alt og holde stengt til etter påske.
Et av kommunens krav var at
"alle [som er] til stede kan holde 1 meter avstand til andre i lokalet".

Det var vanskelig å etterfølge kommunens krav på dette punkt og OJC så ingen annen mulighet
enn å utsette møtevirksomheten. Men nå ser vi lyset i enden av tunnelen!

Vi tror på en tett, interessant og spennende jazzhøst med møter der vi starter med
å ta igjen de møtene som måtte avlyses før sommeren.

Det ser foreløpig ut til at vi kan få følgende program
på Victoria høsten 2020, og alle møtene begynner kl, 19.07:

Tirsdag 1. september: Bird lives, Charlie Parker 100 år
Se detaljer på https://victoria.ticketco.events/no/nb/e/ojc_100_birds__bird_lives

Tirsdag 6. oktober: Lester Young v/ Jan Evensmo
Se detaljer på
https://nasjonaljazzscene.no/arrangement/ojc-lester-young-ved-jan-evensmo/

Tirsdag 3. november: ECM v/Johan Hauknes mm.

Se detaljer på https://nasjonaljazzscene.no/arrangement/ojc-ecm-1970-2020/

Tirsdag 1. desember Miles Davis «Bitches Brew» v/ Lars Mjøset.

Se detaljer på https://nasjonaljazzscene.no/arrangement/ojc-miles-davis-bitches-brew/

MRK.:
Medlemmer av Oslo Jazz Circle har i utgangspunktet gratis inngang,
men må i koronatiden reservere sitteplass som koster 20 kr.. 
Plass reserveres gjennom billettbestilling på ovennevnte nettsider.

 Fast møtested:Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35
(Tidl. Victoria kino)

Program for  OJC's møter sendes medlemmene, og legges selvfølgelig ut på OJCs nettsted samt normalt på Nasjonal Jazzscene og ofte på Oslopuls' Hva skjer-oversikt, dessuten på Jazz i Norge. Følg med der. Eller send din epost-adresse til post@ojc.no, så holder vi deg orientert.

Betalt kontingent for medlemskap kontrolleres ved inngangen.

Medlemmer kommer inn gratis, ikke-medlemmer betaler
vanligvis kr. 100, men ofte noe høyere når det er
levende musikk eller fellesarrangementer
med f.eks. Nasjonal Jazzscene.
Nye medlemmer tegnes ved inngangen.

Våre medlemsmøter er vanligvis åpne og fortrinnsvis henlagt til
første tirsdag i måneden.
Vær oppmerksom på at våre møter etter
gammel tradisjon starter kl. 19.07 (Chu over Chu).

Dørene åpnes en halv time før.

-------------------------------------------------------------
VÅRT MØTESTED

Oslo Jazz Circle gleder seg over å kunne ha sine møter på
Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35,
(Tidl. Victoria kino)
selveste Oslo-jazzens storstue.
Det er et glimrende sted der vi kan føre OJCs virksomhet
med kåserier og LIVE-innslag trygt videre.


OJC hadde mange gode år i for OJC «riktige» omgivelser
i Bare Jazz. 
Vårt siste møte der var 1. desember 2015.
Bare Jazz er fortsatt et hyggelig sted med kaffeservering mm.,
stille jazzmusikk i bakgrunnen og med et rikt tilbud av jazz
på CD og vinyl i salgsavdelingen.Tidligere OJC-arrangementer 2020:

Tirsdag  3. mars 2020 kl 19.07
Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35
Åpent medlemsmøte
Bakerste mann som solist

Torstein Ellingsen (dm) kåserer om
og belyser knallperler og melodisk trommespill
fra Gene Krupa til Steve Gadd, men skal selvfølgelig
innom flere store jazztrommeslagere.
Vi skal høre etter form, melodi, virkemidler,

og vi skal telle takter sammen.


Tirsdag  4. februar 2020 kl 19.07
Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35
Åpent medlemsmøte
Pedagog og musiker

Erling Aksdal forteller

 
Erling Aksdal er jazzmusiker, komponist og leder for NTNU Jazzlinja i Trondheim, der han har undervist siden 1990. I foredraget vil han dele tanker om jazzutdanning og undervisning. Han vil også gi oss innblikk i sin egen musikk og eget musikerliv, og møter med mange av de største jazznavnene, både norske og utenlandske, ispedd musikkeksempler.

Tirsdag  14. januar 2020 kl 19.07 (Mrk. det er IKKE første-tirsdag)
Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35
Åpent medlemsmøte
80 deilige år med Blue Note Records
Johan Hauknes tar oss inn i historien langs følgende spor:

Etter at de ungdommelige tyske emigrantene og ivrige jazzlytterne Alfred Lion og Francis Wolf flyktet fra Hitlers Tyskland til New York i 1939, skulle de komme til å forandre den moderne jazzen i USA. I 1939 startet Alfred Lion et plateselskap, hvis arv i dag står som en bauta over den moderne amerikanske jazzen på 1950- og 1960-tallet.
Plateselskapet var Blue Note Records, et navn som skaper rykninger i jazzfoten til enhver som vet noe om jazzens moderne historie. Plateselskapets første innspilling skjedde i januar 1939, med pianistene Albert Ammonds og Meade «Lux» Lewis i studio. Selskapets første salgssuksess var en innspilling av «Summertime» i juni samme året med Sidney Bechet.


Men det var ikke revivalmusikk og Dixieland som kjennetegnet Blue Note de neste tiårene. Da LP-formatet kom på begynnelsen av 1950-tallet, lanserte Blue Note katalogserien «Modern jazz», med katalogummer 15XX, ble Blue Note raskt det sterkeste plateselskapet og tydeligste uttrykket for den jazzstilen som etter 1954 ble benevnt som «hard bop». De 100 katalognumrene ble utgitt mellom 1954 og 1959 og er en bred dokumentasjon på den musikalske utviklingen i New York i denne perioden.

1500-serien ble raskt videreført med samme navn i 4000-seriene, i alt 382 katalognumre ble produsert mellom 1959 og 1972. De ca. 450 utgivelsene i disse seriene utgjør basisen i de fleste jazzplatesamlinger over hele verden.

Denne kvelden vil vi gjøre et dypdykk i Blue Notes historie og selskapets store og rikholdige katalog.

Advarsel: Det er fare for høy og mye god musikk!


For de som ikke allerede vet det:
Johan Hauknes er en engasjert jazzjournalist og jazzviter, lokalisert i Oslo. I mange år har han vært en markert stemme i omtalen av norsk og utenlandsk jazz i Skandinavia. Han er også en populær foredragsholder
, også i Oslo Jazz Circle, om den improviserte musikkens historie og mangefasetterte uttrykk. Hauknes vet hva han snakker om og viser jevnlig at han kan skille klint fra hvete i det nordiske web-tidsskriftet salt-peanuts.eu . Hauknes er styremedlem i Oslo Jazz Circle.


Tidligere OJC-arrangementer 2019:

Tirsdag  3. desember 2019, jubileumsmøte i anledning av at
Oslo Jazz Circle fyller 70 år
Feiringen foregår naturlig nok på
Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35
 
Møtet starter kl 19.00 for medlemmer og inviterte gjester,
og fortsetter som

Åpent jubileumsmøte med jam for alle interesserte fra kl. 20.00

Oslo Jazz Circle, landets eldste jazzklubb med kontinuerlig drift, fyller 70 år i år.
Dette fortjener en feiring! Det er ikke få av landets beste musikere som har
kåsert eller spilt på klubbmøtene, dette vil merkes også denne kvelden.

Den første timen vil vi forbeholde medlemmene og inviterte gjester.
Men kl 20.00 åpnes dørene for alle til en gigantisk jam session,
med et basiskomp bestående av

Staffan William-Olsson – gitar,
Magne Arnesen – piano,
Stig Hvalryg – bass,
Hermund Nygård – trommer
,
i tillegg til en mengde profilerte musikere.

Betalt konår det er levende musikk eller fellesarrangementer
med f.eks. Nasjonal Jazzscene. Nye medlemmer tegnes ved inngangen.


Tirsdag 5. november 2019 kl. 20.00
Åpent medlemsmøte Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35

Jazzen i 100

Norges fremste jazzhistoriker Bjørn Stendahl mener å kunne slå fast at når vi ser bort fra de interessante pre-jazz besøkene Norge fikk bl.a. fra USA før 1919, med blackface og minstrels og alt det spennende som Erlend Hegdal fortalte oss om på møtet i september, så dukket den egentlige jazzen opp her på berget for 100 år siden. Det vil Stendahl dokumentere glitrende i ord og toner slik vi liker å høre ham.

Mrk. Vårt medlem og tidligere styremedlem Erling Wicklund døde i

høst. Erling testamenterte sin store CD-samling til medlemmene
i Oslo Jazz Circle. Medlemmer som er tilstede på møtet 5. november vil ha anledning til å gå gjennom og plukke fra samlingen, 8 store esker, i pausen og etter Stendahls foredrag. Ta med plastposer!
Ikke-medlemmer på møtet kan også plukke fra samlingen
ved å betale kr. 200, de kan da  ta med seg inntil 40 CD'er.Tirsdag 8. oktober 2019 kl. 20.00

Åpent medlemsmøte Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35
Oslo Storband med Jukka Perko

Jukka Perko goes Dizzy

Swing with people who’ve lived it!


I anledning sin 70-årsdag satte Dizzy Gillespie i 1986 sammen sitt eget storband, som han turnerte verden rundt med fram til 1990. Midt i denne gjengen med amerikanske etablerte proffmusikere satt en ung, blond finne på 18 år – Jukka Perko – med sin altsaksofon. Hvordan havnet dette unge talentet i Dizzys band? Hvordan var det å reise verden rundt med Dizzy og gjengen? Dette skal du få ta del i i kveld når Oslo Storband sammen med Jukka Perko spiller høyspent swingende musikk fra Dizzy Gillespies 70th Anniversary Bigband og inviterer til fest på Oslo Jazz Circle! One night only!

Initiativtager Oslo Storband har siden starten i 1999 gjort mange konserter med spennende musikk som ofte kan være litt utenfor det folk flest forbinder med rammene for storband. De har spilt på alle de største jazzfestivalene i landet og har samarbeidet med en rekke kjente solister, bl.a. Bernt Rosengren, John Pål Inderberg, Karin Krog, Harald Bergersen, Putte Wickman, Knut Riisnæs, Jesper Thilo, Lasse Lindgren, Laila Dalseth, Sigurd Køhn, Elisabeth Moberg, Palle Wagnberg, Torbjørn Sunde, Dick de Graaf og Svante Thuresson! Dette bandet garanterer store swinger, og med en erfaren, virtuos solist blir dette en virkelig Dizzy kveld!
Konserten er et samarbeid mellom Oslo Jazz Circle og Nasjonal jazzscene,
sesongkort gjelder!


Tirsdag  3. september 2019 kl. 19.07

Åpent medlemsmøte Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35
Erlend Hegdal om

Charleston i Grukkedalenildet av jazzen -- om jazzfoto

Erlend Hegdal tok for noen år siden doktorgraden ved Universitetet i Oslo med en avhandling om kveldens tema. Avhandlingen er nylig gitt ut som bok på Nasjonalbiblioteket.
Allerede i siste halvdel av 1800-tallet opptrådte svarte amerikanere på norske scener, som sangere, dansere, musikere og «blackface»-komikere. De nye taktene ble møtt med både fascinasjon og forakt, lovord og latterliggjøring. I boken "Charleston i Grukkedalen" har musikkviter Erlend Hegdal samlet fotografier, anmeldelser og illustrasjoner fra epoken. Hegdal presenterer et delvis glemt kapittel i norsk kulturhistorie, en fortelling om både rasisme og frigjøring, mediehistorie og musikkglede. Noe musikk blir det også!

Tirsdag  4. juni 2019 kl. 19.07
Åpent medlemsmøte Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35
Harald Opheim om

Bildet av jazzen -- om jazzfoto

Harald Opheim, styremedlem i OJC og selv en erfaren fotograf, dypdykker i dette
temaet. Det blir anledning til å se ikoniske bilder av William Claxton, Herman Leonard
og Milt Hinton, for bare å nevne noen av de historisk kjente fotografene, men det blir
også eksempler fra dagens fotografer, som har et annet uttrykk.


Tirsdag  14. mai 2019 kl. 19.07
Åpent medlemsmøte Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35
Per A. Christiansen om

14. mai (mrk. maimøtet er én uke forskjøvet)

Jazzambassadørene

Helt siden slutten på første verdenskrig har amerikanske jazzmusikere søkt seg ut, og spesielt
i Europa gjorde de stor lykke. Etter hvert oppdaget myndighetene at disse musikerne var blant
USAs beste ambassadører. Fra 1953 ble jazzen derfor en viktig del av kulturutvekslingen med
utlandet og effektive våpen i den kalde krigen. Over alt ble de ønsket velkommen av et
jazzhungrende publikum som daglig ble fôret av Voice of America og programlederen Willis Conover.
Per A. Christiansen
kåserer, akkompagnert av et rikt utvalg musikkeksempler.


Tirsdag  2. april 2019 kl. 19.07
Åpent medlemsmøte Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35
Jan Evensmo om

"Jazzens gravrøvere" - helter eller skurker

William Savorys samling av unike opptak fra slutten av trettitallet dukket opp for noen år siden.
Plateselskapet Mosaic ga nylig ut en praktfull boks med 6 CD fra samlingen. Det har aktualisert
et gammelt stridstema; hvem eier fortidens skatter? Burde det egentlig være forbudt å spille
kveldens program? Vi lytter og lufter høre- og synspunkter på jazzarkeologiske utgravninger.


Tirsdag  5. mars 2019 kl 20.00 (mrk. klokkeslettet)
Åpent medlemsmøte Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35
Åpent medlemsmøte i samarbeid med Nasjonal Jazzscene
Dørene åpnes kl. 19. OJC-Medlemmer gratis.

Prisen for ikke-medlemmer på dette samarbeidsprosjektet er kr. 240/190.

Touch the hand of love
A celebration of Blossom Dearie

Norsk-ættede Blossom Dearie (28. april 1924 - 7. februar 2009) var en amerikansk jazzpianist og -sanger som opplevde en nesten 70 år lang jazzkarriere! Hun startet på slutten av 40-tallet som vokalist i storband ledet av Woody Herman og Alvino Rey, videre med egen vokaloktett i Frankrike og mange titalls plater i trioer og kvartetter. Dearie  møtte Karin Krog som i 1972 brakte henne til Dearies første konsert i Oslo, ble innspilt av NRK, og ledet videre til kontakt og samarbeider med mange framtredende, norske jazzmusikere.

For Helle Brunvoll har Dearie vært en stor inspirasjonskilde, ikke minst for sin helt spesielle formidlingsevne av nydelige låter. Brunvoll selv er en multikunstner: maler, fotograf og musiker. Hun debuterte som jazzvokalist i 2009 med albumet «In Our House» og videre til flere samarbeider med Halvard Kausland. «Hvorfor jeg deler tiden mellom musikk og bildende kunst? Fordi kunstformene komplementerer hverandre. Det handler om å skape bilder – både visuelle og musikalske.»

Sverre Lunde, som har frontet norsk jazz internasjonalt i regi av Utenriksdepartementet i flere år, vil innlede konserten med et foredrag om Blossom Dearie med musikkeksempler. Dette blir en flott kammerkonsert i stille tempo.

Helle Brunvoll – vokal, Magne Arnesen – piano, Sverre Lunde – innledning


Tirsdag  5. februar 2019 kl. 20.00 (Mrk. tiden)

Åpent medlemsmøte Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35


Kristoffer Kompen og Jack Teagarden

Kristoffer Kompen er en markant trombonist som i de siste åra har gitt ut tydelige og nydelige skiver under eget navn. Samtidig virker det som om det musikalske hjertet hans banker med ekstra glød i det eviggrønne melodilandskapet.

Nasjonal jazzscene og Oslo Jazz Circle samarbeider om dette arrangementet.

Kristoffer Kompen vil denne kvelden kåsere om Jack Teagarden, den kanskje mest kjente jazztrombonisten gjennom tidene, og hans musikalske utvikling. Karrieren til Teagarden strakk seg fra midten av 1920-tallet til han døde i 1964. I løpet av karrieren samarbeidet Teagarden med musikere som Bix Beiderbecke, Louis Armstrong, Benny Goodman og Earl Hines.


I samarbeid med sin egen kvintett søker Kompen å forvalte, fornye og levendegjøre gleden og betydningen av Jack Teagardens musikk. I løpet av kvelden vil Kompen og hans kumpaner illustrere og utvikle beskrivelsen av Teagardens musikk.

Med denne kvintetten tar Kompen tak i melodiene og gjør det med en imponerende tonedannelse og smidighet. Med dette gjør Kompen denne musikken aktuell for en ny tid. I kvintetten møtes et stjernelag av musikere på tvers av generasjoner for en felles hyllest til sjangeren og den store trombonevirtuosen. Uttrykket er moderne, basert på musikk med sterke røtter i jazzhistorien.


Dette bandet er en fryd å høre, og du trenger ikke å ha swingfot for å nyte det. Men har du
det, så får du ikke en bedre konsertopplevelse enn dette noe annet sted!

Arrangeres i samarbeid med Nasjonal Jazzscene.

Sesongkort ved Nasjonal jazzscene og betalt medlemskap i Oslo Jazz Circle gjelder!

Prisen for ikke-medlemmer på dette samarbeidsprosjektet er kr. 240/290.


Tirsdag  15. januar 2019 kl 19.07
Åpent medlemsmøte Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35
(mrk. datoen, den skyldes vedlikehold på Victoria)

1959 - Året da jazzen ble snudd opp ned

Vi har akkurat begynt på året 2019, og det er seksti år siden det kanskje aller mest revolusjonerende året i jazzhistorien.

I dette foredraget vil Johan Hauknes beskrive og drøfte hva det er som gjør 1959 så viktig. Han har beskrevet sine ambisjoner slik:

Med vekt på musikk som ble skapt og utgitt i dette året, vil jeg se på hovedtrekkene i denne musikken og hvordan den legger premisser for utviklingen av improvisert musikk fram til i dag.

Jeg vil beskrive veiene som ledet inn til 1959, og hvordan jazzens sosiale og kulturelle stilling ble endret som følge av det som skjedde dette året. Med
utgangspunkt i det som skjedde i 1959 vil jeg beskrive noen hovedlinjer
i historien om improvisert musikk de siste seksti årene, linjer som er åpenbare
røtter for det som skjedde i 1959.

Mye av historien om jazz er skapt i USA og har et markert amerikansk fokus. Jeg vil også prøve å illustrere hvordan 1959 påvirket jazzens og den improviserte musikkens utvikling videre, utenfor USA. Et særlig fokus her vil være på Europa og ny europeisk improvisert musikk.

Samtidig var også 1959 hvor viktige linjer i jazzhistorien fram til dette året, tok slutt. Som at 1959 er året Lester Young, Billie Holiday, Baby Dodds og Sidney Bechet døde.


Tidligere
OJC-arrangementer 2018:

Tirsdag  27. november 2018 kl 19.07
Åpent medlemsmøte
Nasjonal Jazzscene i Karl Johans gate 35
En swingende  julejazzkonsert.

Kjell Eriksens Septett og sanggruppen JAZZÅDU
presenterer swingende julemusikk i Oslo Jazz Circle på Victoria.
Kjell Eriksens septett består for anledningen av
Kjell Eriksen – leder og pianist; Stig Adolfsen – bass;
Christian Lund – trommer; Erik Halvorsen – trompet;
Tore Krok Nielsen – altsax; Rune Nicolaisen – tenorsax;
Jon Bakkelund – baritonsax.
Dette er musikere med mye og lang erfaring, og musikkarrangementene, laget
av Kjell Eriksen, er i en mainstream/swing-stil.

Jazzådu er en vokalkvintett som består av Helge Fløtten, Dagfinn Eckhoff, Knut Onstad, Sissel Viggen og Nanna Sandal.
De synger i tette og raffinerte klanger, inspirert av grupper
som Manhattan Transfer og Singers Unlimited. Alle har
bred musikalsk bakgrunn og erfaring, de har i årenes løp deltatt i en del
radio- og TV-programmer, og har også sunget på forskjellige jazz-klubber og private arrangementer.

Tirsdag  6. november 2018 kl 19.07, åpent medlemsmøte

Musikalske idealer

Trompetisten Tore Johansen kåserer om sine musikalske idealer, med spesiell vekt på bl.a. Atle Hammer og Bernt Steen.

Tore Johansen forteller om og spiller musikk med sine forbilder. Blant dem er de norske jazztrompetistene Atle Hammer og Bernt Anker Steen.

Tore Johansen er utdannet fra jazzlinja ved NTNU i Trondheim i 1996-2000 og 2007-2009. Han har jobbet med musikere som Steve Swallow, Kenny Wheeler, Karin Krog and John Surman, Egil Kapstad, Jan Gunnar Hoff, Bugge Wesseltoft, Elin Rosseland, Arild Andersen, Andy Sheppard og Knut Riisnæs for å nevne noen. I tillegg til å være en utmerket utøvende jazzmusiker, har han også komponert og arrangert musikk for kor, storband og orkester. Sammen med sin bror trommeslageren Roger Johansen, driver han plateselskapet Inner Ear, som etter oppstarten for drøyt ti år siden har gitt ut om lag 25 album. Tore Johansen bor i Oslo, og jobber som førsteamanuensis i jazzmusikk ved Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger.


Tirsdag  2. oktober 2018 kl 19.07, åpent medlemsmøte

Mere nyoppgravet med nogo attåt

I forbindelse med Nasjonalbibliotekets digitalisering av Randi Hultins spolebåndsamling dukket det opp en rekke tidligere ikke kjente/registrerte opptak med så vel norske som utenlandske musikere.  
Per Husby presenterte en del eksempler herfra våren 2018, ispedd et par eksempler fra egen samling. Men det var så mye å hente fram at vi lar ham fortsette der han slapp i mai.


Tirsdag  4. september 2018 kl 19.07, åpent medlemsmøte

Hank Mobley

Tenorsaksofonist og gründer av Kongsberg Jazzfestival mm. Kjell Gunnar Hoff kåserer om Hank Mobley, en av de store tenorstjernene.


TIRSDAG 12. juni 2018 kl 19.07

Filmkveld: Alice Babs - Swing It!
 
Lasse Zackrisson kommer fra Sverige for å presentere sin film
«Alice Babs – Swing it! ». I dette filmportrettet fra 2008 forteller Alice Babs åpenhjertig om sitt liv og karriere gjennom 70 år som artist og offentlig person. Filmen inneholder mange interessante filmklipp, ikke minst fra det 11-årige samarbeidet med Duke Ellington som skrev to kirkekonserter for hennes spesielle stemme. Filmen er 80 minutter lang og er tekstet på norsk.  Det blir en pause halvveis i visningen. 

TIRSDAG 6. MAI 2018 kl 19.07

Nyoppgravet med nogo attåt

I forbindelse med Nasjonalbibliotekets digitalisering av Randi Hultins spolebåndsamling dukket det opp en rekke tidligere ikke kjente/registrerte opptak med så vel norske som utenlandske musikere.  
Per Husby presenterer en del eksempler herfra, ispedd et par eksempler fra egen samling.

TIRSDAG 3. april 2018 kl 19.07


Et år i jazzen  -  femti år siden 1968.

 

Vår fremste jazzhistoriker Bjørn Stendahl trekker frem
små og store begivenheter fra jazzåret 1968.


TIRSDAG 6. MARS 2018 kl 20.00

Asmundsen & Co.  løfter fram Einar "Pastor'n" Iversen

Arrangement i samarbeid med Nasjonal Jazzscene

Dørene åpner kl 19.00 - kr 220/170, NB! OJC's medlemmer gratis

Asmundsen & Co er det nye bandet til jazzbassisten, Tine Asmundsen. Med seg har hun to sentrale medlemmer fra Lonely Woman, Vidar Johansen og Rune Klakegg, supplert med nytt blod gjennom de unge musikerne Magnus Aannestad Oseth og Terje Engen.

 

Bandet gjør en strålende innsats med å løfte fram den kjente norske jazzpianisten, Einar “Pastor´n” Iversens glitrende musikk. Karin Krog var den første i Norge som fikk gi ut LP helt i eget navn i 1964 og 66, Einar Iversen ble den andre. Fra da og fremover viste han seg som en moden mainstream-musiker, men tilførte en moderne og samtidsrettet holdning til musikken. I løpet av sin lange karriere har Iversen skapt en mengde betydelige komposisjoner, og det er denne nasjonale jazzskatten som Asmundsen & Co. nå vil gi et nytt liv og uttrykk.

Prosjektet er basert på Tine Asmundsens langvarige musikalske samarbeid med Einar Iversen, og “Pastor´n” er også involvert i utvalget av komposisjonene. Bandets medlemmer tar alle del i arrangeringen av låtene og gir dem et nytt liv, samtidig som den musikalske kjernen i Iversens tonespråk bevares.

Tine Asmundsen - bass, Rune Klakegg - piano, Vidar Johansen - saksofon, klarinett, Magnus Aannestad Oseth - trompet, Terje Engen - trommer

TIRSDAG 6. FEBRUAR 2018 kl 19.07

OJCs Årsmøte. Årsmøtet etterfølges av tradisjonelt OJC-møte. 

OJCs mangeårige styremedlem og periodevis styreleder Jan Evensmo vil

benytte anledningen til, som han formulerer det:

 "å feire at jeg går ut av klubbens styre med oppfyllelsen av en

gammel drøm: Å få spille yndlingsplater, sammen med gode venner,  høyt

og herlig på et skikkelig musikkanlegg!!"

Dette blir herlig swingende jazz med gode og velorienterte kommentarer.

TIRSDAG 16. JANUAR (altså ikke 2. nyttårsdag og heller ikke tirsdagen etter!):

Gamle Sandvika storband 16. januar 2018 kl 19.07: Tribute to Bjarne Nerem

I "Tribute to Bjarne Nerem" presenterer Gamle Sandvika storband storbandlåter hvor Bjarne Nerem var solist og preget spillet. Mye er hentet fra Harry Arnolds sensasjonelle svenske radiostorband som hadde sin storhetstid på slutten av 1950-tallet. Arrangementene som Bjarne Nerem spilte med Sandvika storband på slutten av 70-tallet er restaurert, blant annet «Trubbel» som ble en liten hit. Gamle Sandvika storband har også fått laget arrangementer på et par av Bjarne Nerems egne komposisjoner som aldri før har vært spilt med storband. Totalt sett gir dette en bred presentasjon av Bjarne Nerem og hans storbandkarriere i Sverige og Norge.

Solopartiene håndteres av Rune Nicolaysen som faktisk spilte i Sandvika storband da Bjarne Nerem var solist der. Mange av medlemmene i Gamle Sandvika storband var også med den gangen. Musikalsk leder er Biørn Barlo. Til å binde det hele sammen har vi Gemini-gründeren Bjørn Petersen som bidrar med anekdoter fra sitt samarbeid med Bjarne Nerem.Tidligere OJC-arrangementer 2017:

Åpent medlemsmøte på Nasjonal Jazzscene 
Tirsdag 28. november kl 19.07 (Mrk. dato)

Norman Granz og kampen mot rasisme.

Ingen har bragt jazz ut til et større internasjonalt publikum enn impresarioen og produsenten Norman Granz. Ingen har heller hatt en større "stall" av toppmusikere til disposisjon. Og ingen i jazzens verden har gjort mer for å utrydde raseskillet, både på scene og i sal. Det hele startet faktisk med et arrangement mot rasisme.
Per A. Christiansen kåserer og spiller musikkeksempler."

Åpent medlemsmøte på Nasjonal Jazzscene 
Tirsdag 7. november kl 19.07

Flere levende bilder fra NRKs jazz-arkiv

Johan Hauknes er tilbake for å gi oss nye høydepunkt fra NRK TVs mange jazz-sendinger fra 1960 og framover. Dette er en oppfølging av et tilsvarende møte i januar 2017.

Åpent medlemsmøte på Nasjonal Jazzscene 
Tirsdag 3. oktober kl 19.07

Karin Krog i samtale med Bjørn Stendal.
Tilbakeblikk på et langt og suksessrikt liv i jazzens tjeneste.
Vi fortsetter feiringen av vår jazzdronning Karin Krog som fylte 80 år tidligere i år.

Åpent medlemsmøte på Nasjonal Jazzscene 
Tirsdag 5. september kl 19.07

Jazzen midt i Norge

Jan Ditlev Hansen gir oss et innblikk i jazzmiljøet i Midt-Norge. Foredraget tar utgangspunkt i hans bok «Jazz ved Nidelven - en musikkhistorisk byvandring» (2016). Boka gir et omfattende og fornøyelig innblikk i jazzmiljøet i Trondheim, med noen geografiske avstikkere, fra starten av forrige århundre fram til i dag, med artige sidekicks og fine portretter av et utvalg jazzmusikere.

Åpent medlemsmøte på Nasjonal Jazzscene  6. juni kl 19.07

Buddy Rich i 100,

vi feirer Buddy Rich med Sandvika Storband

Fra 1966 til han døde i 1987 ledet trommeslageren Buddy Rich
sitt eget storband og satte udødelige spor i jazzhistorien. Erik Smith
har alltid hatt Buddy Rich som sitt store forbilde, og musikken
til Buddys storband ligger midt i Sandvikas storbands stil og interesse.
Erik Smith er en Norges fremste eksperter og stor fan av
Buddys musikk og spillestil. Han vil lede oss inn i Buddys verden
gjennom ord og bilder, men framfor alt som frontfigur for
Sandvika storband som vil vise oss det beste av sitt Buddy Rich-repertoar.

Åpent medlemsmøte 25. april (mrk. dato) kl 20.00


Ella Fitzgerald i 100


Celebrating Ella with Oslo´s hardest swinging crew!

Ella Fitzgerald ble født 25. april 1917, og hadde «The First Lady Of Jazz»
fremdeles levd, ville hun på denne dag fylt hundre år! Som en kjærlig hyllest
får du storslagen musikk i hennes ånd, til hennes ære!
Kaba Orchestra er et ministorband med Norges ypperste jazzmusikere,
som alle har en forkjærlighet for 1940- og 50-tallets swingjazz.
Med seg har de stjernevokalisten Majken Christiansen,
og repertoaret vil utelukkende være fra Ella Fitzgeralds storhetstid!

Kaba Orchestra ble etablert i 2009 og har siden den gang gjort
en rekke prosjekter med ulike vokalister. Sist var de å se i
Den Norske Opera under Oslo jazzfestival med Hilde Louise Asbjørnsen.
Navnet Kaba er hentet fra Oslos første jazzklubb, som holdt sted på
Restaurant Kaba, like ved Nationaltheatret. Kaba Orchestra har
som mål å ikke bare hylle musikken tidligere generasjoners musikere spilte,
men også å vise at musikken på ingen måte er glemt eller utdatert!
Swingjazzen har etterlatt et sterkt avtrykk i jazzhistorien over hele verden
og lever i beste velgående den dag i dag.

Vokalist i kveld kan bare være Majken Christiansen.
Majken er født i Danmark og har bodd i og gledet Norge siden 2001.
Hun er regnet som en av Skandinavias aller fremste vokalister
i tradisjonen etter Ella. Majken og Kaba Orchestra har samarbeidet
flere ganger tidligere og holdt konserter sammen både på Chat Noir
og på Edderkoppen.

Majken Christiansen – vokal, Kasper Værnes, Håvard Fossum,
Lars Frank – saksofoner, Kristoffer Kompen og Jørgen Gjerde – tromboner,
Erik Eilertsen, Marius Haltli, Kåre Nymark Jr – trompet,
Svein Erik Martinsen – gitar, Anders Aarum – piano,
Jens Fossum – bass, Hermund Nygård – trommer

Medlemsmøtet skjer i samarbeid med Nasjonal Jazzscene i anledning av at
Ella Fitzgerald ville vært 100 år den dagen.

Åpent medlemsmøte 4. april kl 19.07

Samtale med Harald Bergersen

Harald Bergersen (f. 1937) er en nestor i norsk jazz på saksofon, fløyte, klarinett.
Han begynte i 1950-tallets orkestre ledet av Kjell Karlsen, Rowland Greenberg og
andre, foruten å ha ledet egne band. Han har også spilt i Oslo Filharmoniske
Orkester (1966–68) og Kringkastingsorkesteret (1970-1979).

Denne kvelden intervjues han
om sin jazzkarriere av styremedlem Harald Opheim ;
samtalen er rikelig illustrert med musikkeksempler, kjente og ukjente.

Åpent medlemsmøte 7. mars kl 19.07

Those were the days .…

Danske Tom Buhmann (f. 1946) gir minner fra et halvt liv med jazz i og omkring
København.

Buhmann forteller i et brev til OJCs programkomité at han
"blev nr. 2 ved den internationale finale i EBU-konkurrence ”Gjett på Jazz” i 1968,
hvilket førte direkte til en karriere som programvært ved radioudsendelser om jazz
i Danmarks Radio fra 1968 til 1977. Musikanmelder på Dagbladet Information
1978 til 1986. Har skrevet talrige artikler om jazz og jazzmusikere og har bidraget
til diskografier og solografier. Anmelder fortsat i tidsskriftet Jazz Special og laver
fortsat radioudsendelser, men nu kun som en honorarløs hobby. Som professionelt
erhverv har han virket som advokat med speciale i kontrakter og ophavsret og han
har i den forbindelse været rådgiver for professionelle kunstnere, (mest musikere
inden for jazz, klassisk musik, folkemusik, pop og rock ’n roll), managers,
koncertarrangører, musikforlag og festivaler.”

Åpent medlemsmøte 7. februar kl 19.07

Jazz gjennom et langt liv

Helge Bjørset (f. 1927) deltok på Asker-laget ved OJCs Gjett på Jazz i høst.
Han var et sentralt medlem av «Sørker’n» i mange år og stø deltaker fra Norge
i finalen i EBUs Jazz Quiz i 1972. Bjørset forteller og spiller plater som fremdeles
betyr noe for ham i et intervju som forsøkes styrt av Jan Evensmo.


Åpent medlemsmøte 10. januar kl 19.07

Levende bilder fra NRKs jazz-arkiv

Johan Hauknes presenterer et spennende resultat
av sin jakt på jazz i NRKs frislupne TV-arkiver.
S
jekk Johan opp på salt-peanuts.eu når du er på nettet.

Tidligere OJC-arrangementer 2016:

Åpent medlemsmøte 29. november kl 19.07

Frivillig i jazzens tjeneste
Årets Ella-prisvinner, tidligere sikkerhetssjef ved Oslo Jazzfestival og primus motor
bak New Orleans Workshop
John Trehjørningen kommer med opptak, minner og synspunkter.

Åpent medlemsmøte 8. november kl 19.07

Ali Baba og de 400 spolebånd
En once-in-a-lifetime jazz-opplevelse med Jan Evensmo som veiviser
blant perler fra et ukjent jazzens skattkammer

Åpent medlemsmøte tirsdag 4. oktober kl. 19.07.

Gjett på jazz

Oslo Jazz Circle puster liv i den en gang så populære quizen,
som endte opp i europeisk finale (EBU, radio).

Norge hevdet seg meget bra, og kan skilte med flere europamestre.
Aarbostad, Borge, Johnsrud, for å nevne noen. Jan Evensmo jobbet intensivt med
å samle alle tilgjengelige tidligere norske deltakere, og noen til.
Med teknisk hjelp fra bl.a. Harald Opheim er det laget en superquiz!

Dette blir en spennende og underholdende kveld. Ikke bare for de 5 lagene á 3 personer
som sporty stiller opp for å utfordre hverandre. Men også for alle i salen som møter
sine gamle helter og selv kan prøve sine kunnskaper i en fredelig jazzdyst.

Dette kan bli moro!

Åpent medlemsmøte tirsdag 6. september kl. 19.07.

Et år i jazzen – 1966
Vår fremste jazzhistoriker Bjørn Stendahl fortsetter sin gjennomgang av
jazzen år for år,
med hovedvekt på jazz i Norge. I kveld er året 1966!

Åpent medlemsmøte tirsdag 7. juni kl. 19.07.

Oslo Jazzfestival markerer 30 swingende år.
Festivalsjef Edvard Askeland presenterer smått og stort fra perioden.

Åpent medlemsmøte tirsdag 3. mai kl. 19.07.

Min Jazz -  Glimt fra et langt jazzliv
Pianisten mm. Per Husby forteller fra sin jazzmusikalske karriere ispedd musikeranekdoter
og en rikelig mengde med mer eller mindre obskure/ukjente musikkeksempler.

Åpent medlemsmøte tirsdag 5. april kl. 19.07.

Uslitelige Anita O'Day: Syv harde tiår i jazzens tjeneste.
Hun begynte å bruke alkohol og hasj som tenåring. Hun gikk på heroin i 15 år. Hun overlevde
en dødelig overdose, voldtekt, et dusin illegale aborter og et fengselsopphold. Og hun regnes
fortsatt som en av jazzens aller ypperste vokalister.
Vårt medlem og tidligere utenrikskorrespondent for Aftenposten Per A. Christiansen kåserer.

Åpent medlemsmøte tirsdag 8. mars kl. 19.07.

80 ÅR SIDEN NORGES FØRSTE JAZZKLUBB –
OG DERTIL ER DET 8. MARS – DET FORPLIKTER!

En double feature kveld på Oslo Jazz Circle med glimt fra begivenheter for 80 år siden
og en historie om kvinner i jazz, først og fremst instrumentalister!
Ved to av våre fremste jazzhistorikere Bjørn Stendahl og Jan Evensmo.

Åpent medlemsmøte tirsdag 2. februar kl. 19.07.


Lars Gullin - Svensk jazz i et nøtteskall
Johan Hauknes kåserer og presenterer plate-eksempler.

Hauknes forteller at hans mål er å presentere Lars 'Lasse' Gullins liv
og musikk fra han ble født på Gotland i 1928 til han døde i Småland
17. mai 1976. Foredraget vil bli søkt rettet både mot den den som
kjenner lite til Gullins liv og musikk og mot den som kan sin jazzhistorie.
Hauknes sier videre: Jeg vil søke å beskrive særlig betydningen av de
musikalske røttene i hans musikk, og hvordan han brukte dette til
å forme sin egen stemme. Ved det vil jeg prøve å vise at historien
om Gullin også er historien om svensk jazz etter 1950.
Det vil også bli lagt vekt på betydningen av hans musikk etter 1960-65,
da mange såkalte forståsegpåere hevdet han hadde spilt sin rolle ferdig.
Vi vil se en musiker som helt fram til sin død 48 år gammel ikke bare
beholdt, men også utviklet sin musikalske skaperkraft.

Åpent medlemsmøte tirsdag 5. januar kl. 19.07.

Shu-bi-du-a --- Jazzvokalgrupper gjennom tidene

Kristian Lindeman og OJCs styreleder Sverre Lunde kåserer og deler sin kunnskap og sine plateeksempler med oss.

Tidligere OJC-arrangementer 2015:

Medlemsmøte tirsdag 1. desember 2015 kl. 19.07

Jazzens ikke fullt så unge døde
Våren 2012 fortalte vårt styremedlem Jan Evensmo om de riktig unge
døde
jazzmusikerne og synliggjorde det dystre faktum at det neppe finnes
noen kunstart som har forbrukt sine utøvere i større tempo enn jazzen.
Denne gang
vil han ta for seg noen av de som døde da de var bare litt
eldre og glede
oss med eksempler på den musikk de etterlot seg.
Etter møtet blir det et kort LIVE-innslag med Bodil Niska (tenor)
og Per Husby (piano) for å markere avslutningen på et mer enn 11 år

langt og godt forhold mellom Bare Jazz  og Oslo Jazz Circle i
kaféens lokaler.

Medlemsmøte tirsdag 3. november 2015 kl. 19.07

En helaften med Knut
Riisnæs

Møte med vår store saksofonist og 70-års jubilant - og musikken som

har inspirert ham gjennom et fantastisk musikerliv.

Knut forteller, byr på sine favorittplater og spiller i duett med

pianist Anders Aarum. Don't miss it!


Medlemsmøte tirsdag 6. oktober 2015 kl. 19.07
GENTLE - Frode Thingnæs in memoriam
Møt Maren Thingnæs og hennes nye dokumentarfilm om sin far, trombonisten og komponisten Frode Thingnæs. Far og datter var nært knyttet til hverandre, og etter Frodes uventede bortgang høsten 2012 er savnet stort. Som eksamensoppgave i filmproduksjon ved Westerdals-skolen, har Maren derfor intervjuet Frodes musikerkolleger og gjort dypdykk i NRKs arkiver.
Maren forteller om arbeidet, og filmen «Gentle» (Frodes vakre ballade) følges opp med poesi framført live av Frodes kone, skuespiller og forfatter Marianne Mørk, og med Thingnæs-komposisjoner spilt av Frodes sønn, pianisten Magnus Thingnæs, bassist Jan Erik Kongshaug og Erling Wicklund på trombone.
Medlemsmøte tirsdag 1. september 2015 kl. 19.07
Jazz i hundre
Det er i år 100 år siden ordet «jass» for første gang ble brukt i forbindelse med musikk. Deretter har jazzen utviklet seg og har fått mange navn og definisjoner – vi tar dere med på en begrepsreise gjennom hot og cool, rhythm og swing, bop og soul, fra fritt til acid – og om mye mer.
Bjørn Stendahl loser oss trygt gjennom historien

Tirsdag 2. juni: Et langt liv i kunstens og jazzens tjeneste
Tore Flesjø, nylig fratrådt leder i Norsk Jazzforum, ser tilbake.


Tirsdag 5. mai: Smått og stort fra et levd jazzliv
Jazzmusiker og pedagog John Pål Inderberg, en av grunnleggerne av «jazzlinja» i Trondheim i 1979, forteller.

Medlemsmøte tirsdag 7. april 2015 kl. 19.07
JAZZ I NORGE FOR 50 ÅR SIDEN – PLUSS LITT OM EN HUNDREÅRING...
Bjørn Stendahl, Norges fremste jazzhistoriker, tok oss i 2013 med på et tilbakeblikk på
året 1962. I 2014 snakket han om 1963 og 1964. Dermed er han nå endelig klar for
løpende 50-års markeringer. Denne gangen tar han oss med gjennom jazzåret 1965.
Med någå attåt - som var en markering av 100 år med Billie Holiday, der
bl.a. Karin Krog og Jan Erik Vold bidro.

Medlemsmøte tirsdag 3. mars 2015 kl. 19.07
ART BLAKEY JAZZ MESSENGERS

Jazz-skribenten Johan Hauknes gir noen refleksjoner over og presenterer
masse musikk knyttet til historien om verdens ledende universitet for
hard bop og relatert jazzmusikk.

Medlemsmøte tirsdag 3. februar 2015 kl. 19.07
Med jazzen i bånn - møte med komponisten Alfred Janson
Alfred Janson forteller fra sitt swingende musikkliv.

Medlemsmøte tirsdag 6. januar 2015 kl. 19.07
Mitt swingende søte liv med Leif
Knut Borge kåserer om sitt lange samarbeid med Leif Anderson
om radioprogrammet "Swing og sweet" og spiller den ene
favoritten etter den andre.
Etter kåseriet følger et musikkinnslag presentert av Erling Wicklund:
Kveldens artister (fra Musikkhøyskolen i Oslo) er
      Jasmin Hirschsteiner, bassklarinett og bassfløyte
      Ayumi Tanaka, piano

Tidligere OJC-arrangementer 2014:

Medlemsmøte tirsdag 25. november 2014 kl. 19 (MRK. datoen)
Improvisasjon - musikkens talespråk?
Kåre Grøttum kåserer med musikkeksempler.

Medlemsmøte tirsdag 4. november 2014 kl. 19
Flere sjeldne filmskatter fra Gemini-arkivet
Bjørn Petersen presenterer en ny runde opptak fra
plateselskapet Geminis rike arkiv.

Medlemsmøte tirsdag 7. oktober 2014 kl. 19
Joe Pass, introvert gitarvirtuos som spilte med dem alle

OJCs styremedlem Per Lund kåserer og spiller eksempler  fra Pass' rike produksjon

OJC gjennomførte sitt  
Årsmøte 2014 med beretning, regnskap og valg
før Lunds kåseri starter.

Medlemsmøte tirsdag 2. september 2014 kl. 19
TO VIKTIGE ÅR I JAZZEN: 1963 OG 1964.
Bjørn Stendahl, Norges fremste jazzhistoriker, tok oss i fjor med på et tilbakeblikk på året 1962.
Denne gangen tar han oss med gjennom jazzårene 1963 og 1964.
Vi bringes dermed ajour med hva som hente den gangen for omtrent 50 år siden.


EKSTRA-ARRANGEMENT
TIRSDAG 26. august 2014 kl. 15.00 (Mrk. tiden, kl. femten!)
på Bare Jazz, Grensen 8 (bakgården)

Plateslipp: Nyanser i blått -
Ny CD med musikk av Kåre Grøttum

Her er hva Kåre Grøttum selv forteller om CD-en:
"Denne platen, som har fått navnet 'Nyanser i blått',
 er et slags sluttprodukt fra min side, det har tatt ca. 2 år å lage noe som jeg
i hvert fall ikke er misfornøyd med, og jeg har heldigvis fått hjelp til å skrive noter.
Parkinsons sykdom gjør at jeg ikke lenger kan spille piano og noteskriving er blitt et  problem.
Musikk og tekster står jeg selv ansvarlig for, og låtene følger hverandre i kontrastenes tegn.
Jeg har vært mer enn heldig med musikere og sangere,
Ingrid Bjørnov åpner med en slags ragtime.
Det er første gang jeg skriver en og første gang hun spiller en.
Deretter synger Kåre Conradi en ballade med varme og inderlighet.
Videre spiller pianist Olga Konkova alt fra swingende bop til en lyrisk nokturne.
Tom Steinar Lund og Erling Wicklund manøvrer seg gjennom en bossa nova
og Åse Karin Hjelen synger om farger.
Knut Riisnæs og Roy Nikolaysen (tenor og trumpet) tar seg av det jazzikalske
og Staffan William Olsson spiller både akustisk og elektrisk gitar,
akkompagnerer sangere, spiller låtriktige kor på sangene og trår til med
swingende gitarspill på en blues - og bak alle disse
står og sitter bassist Sture Janson og trommeslager Hermund Nygård».
De fleste av musikerne vil være tilstede og kanskje til og med spille litt!"

Da ønsker vi velkommen til CD-lansering  i regi av Oslo Jazz Circle.

Ekstra-arrangement i samarbeid med OJC:

SOLOKONSERT

med PIANISTEN ROSSANO SPORTIELLO
HR. NILSEN, LØRDAG 21. JUNI, kl. 16:00
Billettpris kr. 200, medlemmer av Oslo Jazz Circle halv pris.
Les mer her og lytt til Sportiello. med The very thought of you og Cherokee på
http://www.youtube.com/watch?v=nehm-Tjxwwk

Medlemsmøte tirsdag 3. juni 2014 kl. 19
Et langt liv i jazzens tjeneste
Bjørn Alterhaug forteller fra sin virksomhet som jazzmusiker (kontrabass),
komponist, bandleder, underviser og forsker.
Alterhaug er nå professor emeritus i musikk ved NTNU i Trondheim..

Medlemsmøte tirsdag 6. mai 2014 kl. 19
Mitt lykkelige jazzliv i NRK
Avtroppende programleder Erling Wicklund stiller med noen av sine
studio- og konsertproduksjoner gjennom 46 år, håndplukket fra
NRK-arkivet for «Oslo Jazz Circle's ears only»

Korreksjon: Årsmøtet 2014 som som var planlagt til 6. mai 2014 kl 18.30 i forkant av medlemsmøtet, er utsatt til oktober pga. problemer med å innpasse det i driften av
kaféen på Bare Jazz.

Medlemsmøte tirsdag 1. april 2014 kl. 19
Det norske innslaget i ECM-katalogen
Dagbladets kjente jazz-journalist Terje Mosnes tar oss velorientert gjennom
en norsk plateinnsats det er grunn til å være stolt av.

Medlemsmøte 4. mars 2014

Et liv på begge sider av spakene
Vår kjente lydtekniker og jazzgitarist Jan Erik Kongshaug forteller.
Kongshaug er grunnlegger av Rainbow Studio og regnes idag som en av verdens
beste lydteknikere, særlig berømt for rundt 700 innspillinger for ECM (1970–).
Teksten «Recorded at Rainbow Studio, Oslo. Engineer: Jan Erik Kongshaug
er et særlig kvalitetskjennetegn for lydopptak

Medlemsmøte 4. februar 2014

Høydepunkter i ODIN-produksjonen
Vårt medlem Johan Hauknes  geleider oss velinformert gjennom
den fyldige katalogen over produksjoner på det norske plateforlaget
Odin Records (1981-1993)

Medlemsmøte 7. januar 2014

Et langt jazzliv
Vårt medlem pianisten Roy Hellvin gir oss glimt fra sitt liv i og med jazzmusikk
og presenterer egne og andres opptak.

Møter tidligere år


Noen tidligere møter med spillelister:

Tirsdag 5. september 2006:

STAN GETZ I SKANDINAVIA

Presentert av Harald Opheim og Gunnar Feydt.
Her er spillelisten for Getz-møtet.

Tirsdag 10. oktober 2006:
CLIFFORD BROWN, 50 år etter
26. juni var det 50 år siden trompetisten Clifford Brown (1930-1956) omkom i en bilulykke.
Jan Evensmo
 plasserte ham historisk og spilte eksempler fra hans fire-årige platekarriere.
Her er spillelisten for Brown-møtet.

Tirsdag 7. november 2006:
DOO BEE DOO AH!
Fra Four Freshmen til Take 6

Nyeste utgave av ”Four Freshmen” (utgave nr. 22 !) deltok på Oslo Jazzfestival i år og
ble hyllet av
begeistrede entusiaster. To av dem, Kristian Lindeman og Sverre Lunde,
reflekterte over fenomenet
”Jazz Vocal Groups” og når denne formen oppsto, og ga en
oversikt med eksempler fra dens viktigste grupper.
Her er spillelisten for vokalgruppe-møtet.

Tirsdag 6. februar 2007:
Pianoet – musikkens overflødighetshorn!
Pianist og musiker (og mye mer) Kåre Grøttum kåserte.
Her er Grøttums spilleliste

Tirsdag 23. november 2010:
Streiftog i polsk jazz 1970-2005

Stein Thoresen og Harald Opheim kåserete
Her er spillelisten for møtet om polsk jazz

Tirsdag 5. april 2011:
Jazzens gjeld til Broadway (og omvendt)

Per A, Christiansen kåserte
Her er spillelisten for møtet om Broadway og jazz

Tirsdag 5. april 2016:
Uslitelige Anita O'Day: Syv harde tiår i jazzens tjeneste.

Per A. Christiansen kåserte
Her er spillelisten for møtet om Anita O'Day

Klikk videre til resten av OJCs nettsider